Montažna hiša

Vedno več ljudi se odloča za gradnjo montažnih, energijsko varčnih hiš. Razloga sta v večini dva. Prvi je skrb za okolje, drugi pa nizki stroški ogrevanja oziroma hlajenja stavbe.
Bistvene slabosti montažne gradnje so slaba zvočna izolativnost, akumulacija, togost pri oblikovanju in spremenljive gradbeno fizikalne lastnosti lesa kot gradbenega materiala. Slabost klasične gradnje pa jeizpostavljenost atmosferilijam na terenu, dolgo prisotna gradbena vlaga in uporaba togih, slabo prilagodljivih gradbenih materialov.
Slabostim obeh se poizkuša izogniti tehnološko napreden, hibridno montažen sistem gradnje JUBHome.

Hišo lahko namreč že v osnovi prilagodijo individualnim željam, ki jih združijo s trajnostjo in varčnostjo, kot produkt skupka svojih elementov. Toplotno izolacijo temeljne plošče JUBHome BASE lahko prilagodijo potrebam bodočega uporabnika, glede na načrt lahko izvedejo prilagoditve in za vsako stranko toplotnoizolacijsko kad naredijo posebej. Stenski del, ki so ga poimenovali JUBHome WALL, se lahko prav tako prilagodi željam naročnikov. Standardne stenske elemente omejujejo zaporni elementi, sistem vsebuje rešitve za rolete in žaluzijske omarice, elemente za odcepe in notranje ter zunanje vogale. Uporaba in postavitev le teh je odvisna od arhitekturnega načrta. JUBHomepo potrebi iz tipskih elementov izdela tudi netipske, povsod tam, kjer se pokaže potreba po prilagoditvi individualnemu gradbenemu načrtu.

Gradnja z njihovimi materiali je primerna zapotresnapodročja. Sistemi so razviti skladno z zahtevamiEvrokoda SIST EN 1998, ki zahteva izpolnjevanje določenih parametrov kot so minimalna debelina sten, minimalna armatura in detajliranje armature.
Hiša JUBHomeje lahko ustvarjena po vaših željah in je varna za postavitev tudi na potresnih območjih.

Ta vnos je bil objavljen v Dom in vrt z značkami . Zaznamek za trajno povezavo.