Tečaj knjigovodstva – enostavno knjigovodstvo

knjigovodstvoPri enostavnem knjigovodstvu se poslovni dogodki knjižijo v knjigo prihodkov in odhodkov, register osnovnih sredstev ter knjigo ostalih terjatev in obveznosti. Poleg naštetih temeljnih knjig, je potrebno voditi tudi evidenco terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev, kar je možno voditi tudi v sklopu knjige prihodkov in odhodkov ter evidenco pretoka listin med podjetjem in njegovim gospodinjstvom.

Odločitev za enostavno knjigovodstvo je v domeni samostojnih podjetnikov in drugih fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost in izpolnjujejo vsaj dva od navedenih treh meril: povprečno število delavcev ne presega tri, letni prihodki so nižji od 42.000 EUR ter povprečna vrednost aktive izraèunana kot polovica seštevka vrednosti aktive na prvi in zadnji dan poslovnega leta ne presega 25.000 EUR. To velja tudi za podjetnike, ki začno opravljati dejavnost in v prvem poslovnem letu ne zaposlujejo povprečno več kot tri delavce. Če ob ustanovitvi svojega podjetja nimate dovolj denarja, da bi najeli računovodski servis, obiščite 5 urno delavnico tečaj knjigovodstva in se te veščine naučite sami.

Ko podjetnik navedene kriterije preseže, mora začeti poslovne knjige voditi po načelih dvostavnega knjigovodstva. Samostojni podjetniki posamezniki morajo do konca koledarskega leta (31.12.) obvestiti svojo davčno izpostavo o izbranem načinu vodenja poslovnih knjig. Če ste podjetnik, ki še vedno potrebuje enostavno knjigovodstvo, vam svetujem, da obiščite enega od seminarjev tečaj knjigovodstva.

Ta vnos je bil objavljen v Razno. Zaznamek za trajno povezavo.